17 procent huishoudens gemeente Dordrecht ontvangt AOW

Binnen de gemeente Dordrecht zijn er 20.630 mensen die in het eerste kwartaal van dit jaar een AOW-uitkering ontvingen. Dat is ruim 17 procent van de bevolking. Van hen hebben er 18.060 volledige AOW. Van 2570 mensen, bijna evenveel mannen als vrouwen, is die gekort vanwege het verblijf in of komst vanuit het buitenland. Hoeveel mensen er nog een toeslag op de AOW hebben, die per 1 januari 2015 is afgeschaft voor nieuwe gevallen, is niet terug te vinden.

Dit blijkt uit gegevens van het CBS. Woont men in Nederland en krijgt men geen volledig AOW-pensioen en is er naast dit staatspensioen geen of weinig andere inkomsten, dan kan men misschien een aanvulling via de AIO krijgen. Het AIO is de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Dit kan men aanvragen als men een onvolledig AOW-pensioen heeft en het huishoudinkomen onder het bijstandsniveau komt. Het AIO kan men aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Dit artikel delen