De snelwegen in de Drechtsteden staan driemaal in de File Top 50. Dit blijkt uit de Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 van Rijkswaterstaat. De A15 is te vinden op plaats 30 en 34. De A16 op plaats 42.

De A15 tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West staat met 72.071 kilometerminuten op plaats 30. Hetzelfde stuk snelweg, maar dan in tegenovergestelde richting, is ook te vinden op plaats 42. Hier stonden vorig jaar 55.356 kilometerminuten. Ook de A16 is in de top 50 te vinden. De A16 tussen de Moerdijkbrug en ‘s-Gravendeel is op plaats 34 te vinden met 64.739 kilometerminuten. Bij kilometerminuten wordt het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat er een kilometer stond. Een file is hierbij gedefinieerd als verkeer met een snelheid lager dan 50 kilometer per uur over een afstand van tenminste 2 kilometer.

Landelijk is de jaarfilezwaarte is met 1,8 procent gedaald naar 11,4 miljoen kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg in 2017 3,6 procent.