Aanleg waterberging Waalbos gestart

Op het eiland IJsselmonde, in de Zwijndrechtse Waard, zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied Waalbos.

In dit nieuwe natuurgebied, van 180 hectare groot, wordt ook een waterberging met een grootte van 5, hectare aangelegd. Dat is te vergelijken met de afmeting van bijna 11 voetbalvelden. Als alles volgens plan gaat is het Waalbos, met daarin de waterberging voor het tijdelijk opslaan van teveel regenwater, dit jaar gereed. De waterberging wordt een zogenoemde natte berging die onder normale omstandigheden nooit droog komt te staan. Daar zorgen drie duikers voor. Ze verbinden de waterberging met de hoofdwatergang, waardoor er zowel in de zomer als in de winter water aan- en afgevoerd kan worden.

De huidige hoofdwatergang wordt verlegd zodat deze naast de waterberging stroomt en deze wordt van 8 meter naar 12 meter verbreed. Door een deel van de huidige sloten te handhaven en deze door de waterberging te laten lopen komt er een goede doorstroming van het water door de waterberging; dit komt de waterkwaliteit ten goede! De strakke oevers door de waterberging heen worden aangeplant met rietkragen. Door de aanleg van de natte berging krijgen ook andere soorten flora en fauna een locatie om zich te ontwikkelen binnen het Waalbos.

Staatsbosbeheer wordt de eigenaar van de waterberging Waalbos, terwijl waterschap Hollandse Delta voor het onderhoud van de waterpartijen zorgt. Met de aanleg vult Hollandse Delta de wateropgave volgens de Provinciale Verordening in de Zwijndrechtse Waard in. Met de aanleg van de waterberging creëert waterschap Hollandse Delta ruimte om water op te vangen, waardoor wateroverlast verminderd kan worden.

Foto: Waterschap Hollandse Delta

Dit artikel delen