Aanpak overlast Lijnbaangebied en Vogelbuurt boekt resultaat

De intensieve aanpak Overlast en Veiligheid in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt in Dordrecht werpt de eerste vruchten af. Uit onderzoek door het OCD blijkt dat het beter gaat. Er zijn minder misdrijven, minder fraude en minder meldingen van overlast in vergelijking met anderhalf jaar geleden. Het onderzoek toont ook aan dat de beleving van de mensen in de wijken nog achter blijft bij de cijfers. Zij voelen zich nog onveilig, ervaren overlast en zijn negatiever over de leefbaarheid. Dat zien de gemeente en partners als een bevestiging om de komende tijd actief door te gaan met de aanpak.

In beide wijken ontwikkelen zich steeds meer positieve activiteiten. In de Lijnbaan zijn de buurtmoeders steeds actiever en er is een pop-up wijk infopunt gestart waar partners zoals MEE, jongerenwerk, politie en gemeente actief aanwezig zijn, spreekuren houden en activiteiten organiseren. Ook zijn City trainers actief op het Energieplein.

In de Vogelbuurt ontmoeten buurtmoeders elkaar wekelijks op de Regenboogschool. Op 25 mei is op het Vogelplein een groendag georganiseerd door buurtbewoners en in vijf woningen van Woonbron is de broedstraat Vogelnest gestart. Hier worden activiteiten voor en door de buurt georganiseerd samen met de kunstenaars en creatieven die er wonen. Nieuwe initiatieven en ideeën van bewoners en ondernemers zijn zeer welkom.

Voor het bereiken van resultaten in deze wijken is nodig om positieve initiatieven en harde maatregelen te combineren. Daarom zet de gemeente met partners in op harde maatregelen. Zo is de afgelopen tijd het handhavingsteam actief geweest in beide wijken. Dit team bezoekt overlastgevers uit de buurt en eventueel hun familieleden en vrienden. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in de eerste helft van 2016 59 dossiers onderzocht waar aanwijzingen waren van misbruik. In 34 situaties is de uitkering beëindigd.

De camera’s in de Lijnbaan hebben effect; er is minder overlast op straat. Bewoners geven aan dat het nu rustig is. Wel zijn politie en gemeente alert op verplaatsing van de overlast. Ook zijn in dit gebied verschillende personen in beeld die zich bezighouden met criminele activiteiten, met name georganiseerde hennepteelt en drugshandel. Twee bewoners zijn onlangs veroordeeld voor crimineel leiderschap en zitten momenteel in de gevangenis.

Dit artikel delen