Afschaffing en versoepeling van eigen bijdragen Wmo

Inwoners van de Drechtsteden die via de Wmo gebruik maken van individuele begeleiding of dagbesteding, hoeven daar geen eigen bijdrage meer voor te betalen. Voor andere Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen of een scootmobiel, verandert de berekening van de eigen bijdrage. Hierdoor gaat de eigen bijdrage voor de meeste mensen met een Wmo-voorziening omlaag.

Klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden die gebruik maken van een Wmo-voorziening, hebben hierover een brief gekregen. Zij krijgen van het CAK bericht hoe hoog de nieuwe eigen bijdrage wordt. Het CAK heeft enige tijd nodig om deze verandering te verwerken. Klanten krijgen na de zomer een nieuwe beschikking en eventueel een correctiefactuur. Het kan zijn dat de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen toch niet verandert. Dit hangt af van het inkomen en vermogen en of iemand gebruik maakt van meerdere Wmo-voorzieningen.

Dit artikel delen