Afschaffing en versoepeling van eigen bijdragen

Inwoners van de Drechtsteden die via de Wmo gebruik maken van individuele of groepsbegeleiding, hoeven daar voortaan geen eigen bijdrage meer voor te betalen. Daartoe heeft het Drechtstedenbestuur besloten. Het Drechtstedenbestuur wil hiermee voorkomen dat mensen vanwege de eigen bijdrage afzien van de ondersteuning die ze nodig hebben. De maatregel gaat per direct in. Klanten van de Sociale Dienst die gebruik maken van deze voorzieningen, krijgen een brief waarin staat uitgelegd wat dit voor hen betekent.

Het kan zijn dat de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen hierdoor toch niet verandert. Dit hangt er vanaf of mensen ook nog gebruik maakt van andere Wmo-voorzieningen waarvoor men een eigen bijdrage betaalt, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of een scootmobiel. Voor deze Wmo-voorzieningen blijft de eigen bijdrage op dit moment ongewijzigd.

Meer maatregelen
Op afzienbare termijn komen er mogelijk nog meer versoepelingen, maar daarvoor is een besluit van de Drechtraad nodig. Het gaat dan om het verlagen van de eigen bijdrage door aanpassen van de berekening, en voor het afschaffen van een eigen bijdrage voor woningaanpassingen voor minderjarige kinderen, woonvoorzieningen in gemeenschappelijke ruimtes en voor individuele taxikostenvergoeding. Zodra de Drechtraad hierover een besluit heeft genomen, krijgen klanten voor wie er iets verandert een brief.

Achtergrond
Tot 2014 bestond er een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Na het afschaffen van die regeling en de overdracht van voorzieningen maar de Wmo, ging vooral voor midden- en hogere inkomens de eigen bijdrage fors omhoog. Het lijkt erop dat om die reden klanten ondersteuning zijn gaan mijden. Dat is één van de mogelijke verklaringen voor het overschot dat gemeenten op de Wmo hebben geboekt. ,,Daarom hebben we nu besloten de eigen bijdrage voor een aantal voorzieningen te schrappen”, zegt wethouder Karin Lambrechts van Dordrecht, in het Drechtstedenbestuur verantwoordelijk voor de Wmo. ,,Het gaat ons er om dat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”

Lambrechts hoopt daarom dat ook de Drechtraad tot een aantal aanpassingen besluit. De Drechtsteden kunnen de lagere inkomsten (ca 2,6 miljoen) opvangen uit de overschotten op de collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten.

Dit artikel delen