Graffiti op een bankje in het park, een kapotgetrapte prullenbak. Jaarlijks kosten vernielingen in de openbare ruimte de gemeente Papendrecht erg veel geld. Er wordt altijd stevig ingezet de schade te verhalen op de veroorzakers, maar helaas lukt dat niet altijd.

De gemeente heeft bekend gemaakt dat er in het eerste halfjaar van 2016 in Papendrecht voor 12.243 euro aan vernielingen werd gepleegd. De grootste kostenpost zijn vernielingen aan straatmeubilair, dit heeft de gemeente tot nu toe 6060 euro gekost. Vernielingen aan speelvoorzieningen volgt met een bedrag van 5104 euro. De laagste kostenpost is het verwijderen van graffiti, daar was de gemeente tot nu toe 47 euro aan kwijt.

Voor de gemeente zijn de vernielingen in de openbare ruimte onacceptabel. ‘Vandalisme of vernielen is het opzettelijk stukmaken van iets. Het is respectloos gedrag naar andermans en in feite ons aller eigendommen, en kan leiden tot verloedering van de openbare ruimte en daarmee de aantasting van het leefgenot van bewoners’, aldus burgemeester De Bruin. ‘Het herstel van de schade brengt ook enorme kosten met zich mee, kosten waar de gemeenschap voor opdraait.’