Albert Schweitzer ziekenhuis levert medische expertise aan de Ambulancedienst ZHZ

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis gaat structureel medische expertise leveren aan de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. “En wel de beste wij ons kunnen wensen”, zegt directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst. “Patiënten worden hier beter van.” Janssen bezegelde de overeenkomst op 21 november met bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De Spoedeisende-Hulpartsen (SEH-artsen) van het ziekenhuis gaan de collega’s van de ambulance met onmiddellijke ingang op twee manieren assisteren.

“Wij hebben in onze dienst zelf nu één arts, Frits Weijschede”, legt Janssen uit. “Frits is als medisch manager eindverantwoordelijk voor het medisch handelen door de verpleegkundigen op de ambulances. Hij is ook hun vraagbaak en sparringpartner in bijzondere situaties. Frits vervult die rol al vele jaren voortreffelijk en volcontinu. Maar er wordt steeds vaker een beroep op hem gedaan en de vragen worden steeds specialistischer. Hij kan dit simpelweg niet meer alleen. We hebben nu met het ziekenhuis afgesproken dat de SEH-artsen 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn om Frits in deze rol te ondersteunen.”

Daarnaast worden de SEH-artsen medeverantwoordelijk voor de scholing en toetsing binnen de Ambulancedienst. Pol Stuart, SEH-arts: “Wij gaan meedraaien in de continue opleidingscyclus van de Ambulancedienst. We gaan hun trainers helpen om steeds volgens de allernieuwste inzichten te werken, we gaan bepaalde acute-zorgthema’s uitlichten en bekwaamheden toetsen bij ambulancemedewerkers. Zo zorgen we samen voor optimale kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering in de zorgketen.”

Van de ruim 40.000 ambulanceritten met patiënten in de regio Zuid-Holland Zuid, gaat het merendeel naar het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Wij voorzien de Ambulancedienst ook al jaren van medicijnen en de kennis daarover”, zegt ziekenhuisdirecteur Van der Meer. “En omgekeerd lopen onze SEH-artsen in opleiding stage op de ambulance. We zijn dus al heel belangrijk voor elkaar. Deze nieuwe afspraken zijn een logisch vervolg. We raken nog beter op elkaar afgestemd en leren nog meer van elkaar. Dat maakt ook de overdracht van patiënten soepeler en daarmee de zorg nog beter.”

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category