Albert Schweitzer ziekenhuis opent Centrum voor Longkanker

Voor patiënten met (een verdenking van) longkanker opent het Albert Schweitzer ziekenhuis op 30 mei 2016 het Centrum voor Longkanker, in samenwerking met het Erasmus MC Kanker Instituut. Voor deze groep patiënten – mensen die vaak ernstig ziek zijn – wordt het nieuwe centrum een rustige plek, waar alle betrokken zorgverleners intensief samenwerken bij de behandeling van de patiënt.

Het nieuwe centrum wordt gevestigd in het pand van de afdeling Radiotherapie (het bestralingscentrum) van het Erasmus MC Kanker Instituut. Dit pand grenst aan de locatie Dordwijk van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Patiënten kunnen de hoofdingang van het ziekenhuis gebruiken en binnendoor het Centrum voor Longkanker bereiken.

Longarts Eric van Thiel is een van de initiatiefnemers en legt uit waarom het centrum een verbetering betekent voor patiënten. “Veel patiënten met longkanker uit de Drechtstedenregio worden in Dordrecht bestraald. De onderzoeken, controles, chirurgie en/of chemotherapie krijgen ze vaak binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hoe nauwer de zorgverleners van de beide ziekenhuizen kunnen samenwerken, hoe beter de zorg wordt. In dit nieuwe centrum kunnen we letterlijk even bij elkaar binnenlopen voor overleg. Meerdere afspraken op één dag plannen we zo veel mogelijk aansluitend op elkaar.”

De patiënt zal dit ook zo ervaren, verwacht Van Thiel: “Op de huidige polikliniek Longziekten van het Albert Schweitzer ziekenhuis kan het erg druk zijn. We behandelen daar immers verschillende patiëntengroepen door elkaar: mensen met longkanker, COPD, astma, enzovoort. Omdat met name longkankerpatiënten ernstig ziek kunnen zijn en meestal veel afspraken hebben, bieden we hun een aparte plek.” Het Centrum voor Longkanker krijgt een familiekamer, waarin patiënten en hun naasten even rustig kunnen blijven zitten, bijvoorbeeld na een belastend gesprek.

“Ook komt het in de huidige situatie regelmatig voor”, vervolgt Van Thiel, “dat wij patiënten vragen om naar verschillende afdelingen te komen op verschillende tijdstippen, voor een bezoek aan een dokter of voor een onderzoek. Dat is soms onvermijdelijk, maar voor de patiënt is het onaangenaam. In het nieuwe centrum komen zorgverleners zo veel mogelijk naar de patiënten toe.” Het gaat daarbij om longartsen, longverpleegkundigen, radiotherapeuten (bestralingsartsen), chirurgen, diëtisten, pijnspecialisten, fysiotherapeuten, palliatieve zorgverleners en geestelijk verzorgers . Buiten het centrum zijn ook de radiologen, nucleair geneeskundigen en pathologen met hun teams nauw betrokken bij de zorg aan longkankerpatiënten.

Het nieuwe Centrum voor Longkanker beoogt een bezoek aan het ziekenhuis minder belastend te maken. Ook hopen de zorgverleners dat patiënten zich na verloop van tijd vertrouwder voelen in de rustige polikliniek, bij de vaste personeelsleden die hen hier begeleiden. Van Thiel: “Sommige onderzoeken en (dag)opnamen vinden nog wel elders in het ziekenhuis plaats, in verband met bepaalde apparatuur of voorzieningen.”

Patiënten met longkanker die tot 30 mei op de locatie Zwijndrecht onder behandeling waren, ‘verhuizen’ ook naar Dordwijk. “Het is voor die groep iets verder weg, maar vervolgens ervaren zij ook alle voordelen.” Het Centrum voor Longkanker verwacht de komende jaren een groei in het aantal longkankerpatiënten: dit komt deels door een landelijke toename, deels doordat het nieuwe centrum door zijn werkwijze extra patiënten zal aantrekken.

De zorg blijft van dezelfde hoge kwaliteit, maar er zijn uitbreidingen mogelijk. Door de nauwere samenwerking met het Erasmus MC Kanker Instituut kunnen patiënten in Dordrecht betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat zij kunnen meedoen met klinische trials (onderzoeksprojecten).

Foto: Frederike Slieker

Dit artikel delen