Foto: Google Streetview

De Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft besloten om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan Middenzone, dat op 15 december door de gemeenteraad van Dordrecht werd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet onder meer in de bouw van 720 woningen en een parkeergarage tussen het ziekenhuis en de Sportboulevard door ontwikkelaar Ballast Nedam.

Het ziekenhuis hoopt met het beroep te bereiken dat de gemeente de gevolgde procedure moet herzien. “Als grote belanghebbende in het gebied had de gemeente ons inspraak en participatie moeten bieden in de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan”, aldus bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Helaas is dat niet gebeurd. De afgelopen twee jaren hebben wij keer op keer aangegeven mee te willen praten, met name over mobiliteit en parkeren in het gebied. Maar onze overleggen met de gemeente, onze brieven aan het College van B&W en aan de gemeenteraad, diverse openbare oproepen in de media en een petitie van ons personeel hebben geen enkel effect gehad. De inspraak waarvan ons lange tijd werd beloofd dat die later nog zou komen, is overgeslagen. Hoe spijtig we het ook vinden om als maatschappelijke organisatie tegen de gemeente te moeten procederen; er rest ons geen andere mogelijkheid nu de deur voor ons steevast dicht is gebleven.”

Van der Meer benadrukt dat het ziekenhuis niet tegen de ontwikkeling van het gebied is. “We juichen zelfs toe dat er een mooie en nuttige bestemming is gevonden voor het terrein, dat al jarenlang minimaal benut wordt en niet fraai oogt. Maar er spelen voor ons wel grote belangen in dit gebied, waar goed over moet worden nagedacht en gesproken. Wij zijn van de Middenzone afhankelijk voor het parkeren van onze patiënten, bezoekers en medewerkers.” De grootste pijn voor het ziekenhuis zit erin dat de gemeente Dordrecht met Ballast Nedam al toekomstige parkeertarieven is overeengekomen. Van der Meer: “Dat werd ons niet verteld, we moesten het ontdekken in dossiers op de gemeentelijke website. Voor ons personeel zou het tarief naar 4 euro per gewerkte dienst gaan. Een fulltime medewerker is dan 1000 euro per jaar kwijt aan parkeren, bijna vier keer zo veel als nu. In de huidige arbeidsmarkt voor zorgpersoneel zet dat ons op achterstand. Veel medewerkers hebben door hun reisafstand en hun avond- en nachtdiensten geen alternatief voor de auto.”

Indien de gemeente de procedure (deels) opnieuw zou moeten doorlopen, wil Van der Meer met de gemeente inhoudelijk spreken over onder meer de mogelijkheid van maatwerktarieven, de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, tariefgaranties voor de toekomst en het beheer van de parkeervoorziening. “Allemaal zaken waar het volgens de regels van een bestemmingsplanwijziging al veel eerder over had moeten gaan met de grootste gebruiker van de nieuwe parkeervoorziening, die ook nog de grootste werkgever van de regio is en een onmisbare maatschappelijke functie vervult.”