Alblasserdam gaat afval anders inzamelen

Om in 2020 te kunnen voldoen aan de landelijke doelstellingen – 75% van het huishoudelijk afval nuttig toepassen en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar – gaat Alblasserdam de inzameling van huishoudelijk afval op een andere manier aanpakken. Niet afval maar grondstof is hierbij het sleutelwoord.

Op dit moment gaat er nog 233 kilo restafval per inwoner per jaar de (ondergrondse) afvalcontainer in. Dat kan en moet omlaag, vindt het college van burgemeester en wethouders. “Niet alleen om aan de landelijke normen te voldoen maar ook om een forse bijdrage te leveren aan onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen”, aldus wethouder Peter Verheij (Buitenruimte).

Vanaf 2017 zal de gemeente in samenwerking met HVC de afvalinzameling over een andere boeg gooien. Alblasserdam zet in op verregaande scheiding van afval in (herbruikbare) grondstoffen en restafval. Grondstoffen zijn groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic, metaal, en drinkkartons (pmd) en oud papier en karton. De gemeente gaat het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om deze herbruikbare grondstoffen te scheiden van het restafval, door nieuwe voorzieningen te treffen.

Zo krijgen alle bewoners van laagbouwwoningen een oranje kliko voor plastic, metaal en drinkkartons in de plaats van hun kliko voor restafval. Daarmee denkt de gemeente een einde te maken aan de wegwaaiende zakken plastic en de volle bovengrondse oranje containers, een grote ergernis in het dorp. Ook krijgen bewoners van laagbouw (voor zover ze hem nog niet hebben) een kliko voor oud papier en komen er op meerdere plaatsen (o.a. Scheldeplein) milieustraten waar inwoners herbruikbare materialen kunnen inleveren. Voor laagbouwwoningen waar de vuilniswagen niet kan komen (langs het dijklint) komen andere voorzieningen.

Voor de hoogbouw komen maatwerk oplossingen, ook voor groente-, fruit- en tuinafval. Restafval wordt straks alleen nog ondergronds ingezameld in de containers die met een pasje open kunnen. Bij hoogbouw blijven de ondergrondse containers voor de deur, de containers voor de laagbouw komen verspreid over het dorp. De gemeente houdt vast aan het toewijzen van één vaste en één ‘reserve’ container aan alle inwoners om te voorkomen dat containers langs uitvalswegen of andere ‘populaire’ plekken snel overvol raken waardoor er weer afval naast gezet wordt. Als afval naast de container zet, kan rekenen op een boete.

De gemeente wil resultaat boeken en gaat daarom inwoners belonen voor het produceren van minder restafval door de afvalstoffenheffing variabel te maken en op basis van het aangeboden restafval te laten betalen. Bij goede scheiding leidt dit tot een lagere afvalstoffenheffing, zo laat de gemeente weten.
Restafval alleen nog ondergronds

Oud papier en karton tot slot wordt vanaf 2017 weer overdag ingezameld door HVC in plaats van in de avonduren door vrijwilligers van kerken en verenigingen.

Het grondstoffenplan waarin de nieuwe wijze van afvalinzameling is beschreven, staat dinsdag 21 juni op de agenda van de commissie Grondgebied voor een informatieve behandeling. Het wordt later dit jaar vastgesteld.

Dit artikel delen