Alblasserdam stelt bestemmingsplan Landelijk Gebied opnieuw vast

De gemeente Alblasserdam stelt het bestemmingsplan Landelijk Gebied opnieuw vast. De gemeente doet dit omdat zij alle bestemmingsplannen een keer per tien jaar moeten herzien. Het nieuwe bestemmingsplan kan misschien een verruiming of beperking van de bouw- of gebruiksmogelijkheden betekenen ten opzichte van het huidige.

Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied ligt vanaf 11 augustus voor een periode van 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen kan een zienswijze indienen. Daarna wordt het plan door de gemeenteraad vastgesteld.

Dit artikel delen