Alblasserdamse WMO-adviesraad zoekt nieuw lid

De Wmo adviesraad Alblasserdam zoekt een nieuw lid, dat zich wil inzetten voor en namens mensen met een chronische ziekte en/of een beperking. De Wmo adviesraad Alblasserdam is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en collectieve belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te maken hebben of krijgen. De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de Wmo. De adviesraad bestaat uit maximaal 11 leden, inclusief een onafhankelijke voorzitter.

Als lid van de Wmo adviesraad heb je de volgende taken: bijwonen van vergaderingen van de Wmo-adviesraad, lezen van (beleids)stukken, bezoeken van relevante bijeenkomsten, netwerken: contact zoeken en onderhouden met uw achterban en andere inwoners, een bijdrage leveren aan het opstellen van adviezen.

Woont u in Alblasserdam en wil u de collectieve belangen behartigen van alle inwoners in de gemeente en de doelgroep in het bijzonder? Kunt u daarnaast goed communiceren en netwerken, signalen oppikken en deze vertalen naar beleid. Heeft u een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen en u werkt graag samen en bent u in de gelegenheid om circa 8 maal per jaar van 19.00 tot 21.30 uur te vergaderen? Meldt u dan aan als lid voor de Wmo adviesraad. Dit kan vóór 30 september 2016 aanmelden bij Judith Broerse, ondersteuner van de adviesraad, e-mail jbroerse@zorgbelang-zuidholland.nl of bij Mariëtte Teunisen, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl.

U wordt verzocht om bij u reactie aan te geven waarom u zich kandidaat stelt voor de adviesraad en om een kort curriculum vitae bij te voegen. Ook voor informatie en/of een profielschets kunt u per mail contact met Judith Broerse of Mariëtte Teunissen opnemen.

Als u wordt geselecteerd, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en een lid van de Wmo adviesraad. Nieuwe leden worden benoemd door het College van B&W.

Dit artikel delen