Ambulancedienst ZHZ wil coöperatie met Erasmus MC en Albert Schweitzer ziekenhuis

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wil dit jaar met het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC een zogeheten coöperatie gaan vormen. Door die nieuwe samenwerkingsvorm blijven de huidige kwaliteit en continuïteit van de ambulance- en acute zorg in de regio het best gegarandeerd, betoogt directeur Hans Janssen. Het voorstel daartoe ligt op dit moment bij 17 gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid, die hun zienswijzen kunnen geven.

De ambulancezorg in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard is al bijna een kwarteeuw in prima handen bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. De kwaliteit ligt hoog, de organisatie is gezond. Toch is er reden tot zorg, schetst Janssen. “Als wij niet snel en slim actie ondernemen, houden we binnen enkele jaren misschien op te bestaan in onze huidige vorm, als gevolg van de nieuwe Wet op de Ambulancezorg. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de acute zorg zó snel en worden er zó hoge eisen aan ons gesteld, dat wij als Ambulancedienst en de ziekenhuizen elkaar moeten opzoeken om onze slagkracht te behouden en duurzaam kwaliteit te blijven leveren.”

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet op de Ambulancezorg van kracht. Janssen: “De minister verdeelt in alle regio’s van het land opnieuw de vergunningen om ambulancezorg te mogen bieden. De kans is groot dat partijen uit heel Europa daarop kunnen inschrijven. Natuurlijk willen wij het in onze regio zelf blijven doen. We gaan dus de strijd aan met commerciële bedrijven uit pakweg Denemarken of Roemenië, die ons werk en/of onze dienst graag zouden willen overnemen. Elders in Europa en zelfs in Nederland is die ontwikkeling al gaande.”

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid laat zich dan ook niet zomaar overlopen. Maar er is een hindernis. Janssen: “Eén van de absolute voorwaarden waaraan je als organisatie moet voldoen om kans te maken op de nieuwe vergunning, is dat je volgens de wet een ‘Zorginstelling’ moet zijn met een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Vergelijk het maar met een ziekenhuis, dat een Raad van Toezicht heeft. Wij zijn op dit moment strikt genomen geen Zorginstelling, want onze organisatiestructuur is een zogeheten ‘Gemeenschappelijke Regeling’ van zeventien gemeenten in de regio. Degenen die ons besturen en die toezicht houden, zijn dezelfden. Als dat zo blijft, kunnen we niet eens meedingen naar de nieuwe vergunning.”

De Ambulancedienst streeft dus noodgedwongen naar een andere organisatiestructuur en de oprichting van een nieuwe rechtspersoon. Dit zou een stichting, een BV of een coöperatie kunnen zijn. Janssen: “Die laatste variant heeft sterk onze voorkeur. Een coöperatie is een verbond van verschillende organisaties, die ieder zichzelf besturen, zelfstandig blijven en hun eigen bezittingen behouden. Daarboven staat dan het toezichthoudende orgaan. In een coöperatie blijven we het dichtst bij wie we nu zijn, maar we krijgen wel de status van Zorginstelling.”

Dit artikel delen