Asbest succesvol verwijderd riolering Officiersvliet

Naast de rotonde aan de Officiersvliet – Baljuwweg wordt de riolering aangepast. Tijdens de werkzaamheden op vrijdagochtend 20 mei werd asbestverdacht materiaal aangetroffen. De gemeente heeft direct nader onderzoek laten verrichten en het gebied afgezet.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de rioolsleuf beperkt asbest aanwezig was. Er is geen sprake van verdere bodemverontreiniging. Het materiaal dat asbest bevatte, stond niet in open verbinding met de buitenlucht.

Overeenkomstig de voorschriften en veiligheidseisen is het materiaal met asbest verwijderd en afgevoerd. Het materiaal was vochtig, waardoor er geen asbestvezels zijn vrijgekomen.

Dit artikel delen