Baggerwerkzaamheden in het Lammetjeswiel

In het Lammetjeswiel in Alblasserdam vinden momenteel baggerwerkzaamheden plaats. Voor de opslag van de baggerspecie wordt gebruik gemaakt van een bijzondere methode. De bagger wordt niet afgevoerd maar ter plaatse via een aantal vulopeningen in langgerekte worsten gepompt, zogenaamde geotubes. In totaal zijn drie geotubes geplaatst waardoor in totaliteit 2000 m3 baggerspecie kan worden opgeslagen.

De tubes bestaan uit goed waterdoorlatend geotextiel. Door het wegstromen van het overtollige water uit de tubes ontstaat vaste bagger. Door de bagger op deze wijze op te slaan, is er minder opslagruimte nodig dan in een traditioneel baggerdepot. Eén tube maakt deel uit van het nog aan te leggen amfitheater in het Lammetjeswiel. Deze tube krijgt daarmee een nuttige toepassing als bouwstof. Tube twee wordt afgedekt met de ontwaterde bagger die vrijkomt uit de derde tube.

Naast baggerwerkzaamheden worden in het Lammetjeswiel de komende weken ook de duikers gereinigd.

Dit artikel delen