Belangrijke rol voor fiets en openbaar vervoer in mobiliteitsbeleid Dordrecht

Dordrecht en de regio Drechtsteden willen groeien. Dordrecht heeft de ambitie om 10.000 extra woningen te bouwen. Deze ambitie heeft onvermijdelijk effecten op de mobiliteit in en bereikbaarheid van de stad. In de koersnota ‘Dordrecht: een stad in beweging’ reikt het college de gemeenteraad bouwstenen aan voor een bijpassend ambitieus verkeer- en vervoersbeleid. Het doel van het mobiliteitsbeleid is de groeiambitie bereikbaar te maken. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de fiets en het openbaar vervoer.

De sociaaleconomische positie van Dordrecht moet verbeteren. Daarom kiest Dordrecht samen met de regio voor een regionale groeistrategie. Meer werk, woningen en het versterken van voorzieningen is het uitgangspunt. De 10.000 extra woningen zullen een impact hebben op het verkeer in de stad. Het wordt een uitdaging om de stad bereikbaar te houden. Het college heeft bewust geen vastomlijnd meerjarenbeleid opgesteld, maar een richtinggevende ‘koersnota’ waarmee de stad flexibel kan inspelen op kansen en ontwikkelingen die zich voordien. Het college stelt de raad daarom voor een aantal uitgangspunten voor mobiliteitsbeleid vast te stellen.

Centraal staat het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Nadrukkelijk wil het college inzetten op openbaar vervoer (spoor, bus en waterbus) en het langzaam verkeer (fiets). Het gaat daarbij om een combinatie van systemen en netwerken. Via goede intercity-verbindingen zijn de stad en regio gemakkelijk en snel te bereiken. Een lightrail met haltes zoals Leerpark/Gezondheidspark en Maasterras ontsluit belangrijke locaties. De opkomst van de elektrische fiets vergroot de gemiddelde afstand die fietsers afleggen. Tegelijkertijd vraagt de snelheid van e-bikes om bredere fietspaden. Gemotoriseerd verkeer heeft prioriteit op de hoofdwegen (A15, A16, N3, Laan der Verenigde Naties) en de aansluitingen hierop.

Wethouder Rik van der Linden (Verkeer en Vervoer): “10.000 extra woningen betekent nu 15.000 extra auto’s en zo’n 65.000 extra verkeersbewegingen door de stad. Per dag. Daarmee gaat de stad op slot. We moeten dus anders kijken naar mobiliteit. Een optimale bereikbaarheid van de stad per trein (IC en lightrail), e-bike en auto (aanpak A16, N3), slimme parkeervoorzieningen, transferia aan de randen, en flexibeler parkeernormen. Een fijnmazig OV-netwerk in de stad, meer vervoer over water, en ruimte voor de fiets zorgen ervoor dat voor kortere afstanden de auto niet nodig is. Dat houdt de stad bereikbaar en leefbaar.”

In een presentatie heeft het college de prioriteiten en ontwikkelingen geschetst. Het college stelt de raad voor de kaders voor het mobiliteitsbeleid vast te stellen. Van der Linden: “Het is duidelijk dat de groeiambitie en onze bereikbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is aan de nieuwe raad om het gesprek aan te gaan over de uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt.”

Dit artikel delen