bezoektijden in ASz voortaan iets krapper

De verruimde bezoektijden die het Albert Schweitzer ziekenhuis in december 2015 invoerde, worden op 1 augustus 2016 iets ingeperkt. “We maakten uit reacties van patiënten en medewerkers op dat de nieuwe tijden wat te ruim waren om voldoende rust op de afdelingen te garanderen”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Naar die signalen hebben we goed geluisterd, in overleg met onze Cliëntenraad. We denken dat we nu de juiste middenweg gevonden hebben.”

Eind 2015 werd – zoals in veel andere ziekenhuizen gebruikelijk is – een groot deel van de dag vrijgegeven voor bezoek. Naasten van opgenomen patiënten waren welkom van 11.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 21.00 uur. De nieuwe wijzigingen die deze zomer ingaan, zijn als volgt. Van 10.00 tot 13.00 uur is voortaan één van de twee geregistreerde ‘contactpersonen’ welkom. Dit zijn directe naasten van de patiënt die door het ziekenhuis worden gebeld als er overleg nodig is, meestal gaat het om de partner of een kind. Van 13.00 tot 15.00 uur blijft het rusttijd, zonder bezoek. Van 15.00 tot 20.00 uur mag iedere patiënt maximaal twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Samengevat is ’s ochtends dus alleen één directe naaste welkom en eindigt de avondbezoektijd voortaan een uur eerder, om patiënten de gelegenheid te geven rustiger te gaan slapen.

“Op sommige momenten tijdens de proefperiode bleek dat patiënten niet genoeg rust ervaarden om goed te kunnen herstellen”, vervolgt Van der Meer. “Enkele tientallen rode kaarten en ook mondelinge klachten daarover bereikten ons. Verpleegkundigen en artsen merkten op hun beurt dat ze soms te weinig gelegenheid kregen om hun werk met de gewenste mate van privacy te kunnen verrichten, als er langdurig veel bezoek op de kamers was. We denken dat dat nu beter wordt.” Overigens waren er ook veel positieve geluiden. Van der Meer: “Voor veel patiënten is het fijn hun naasten langer bij zich te hebben. Dit verhoogt tevens de betrokkenheid van het bezoek bij de behandeling en het zorgt ervoor dat familie meer informatie uit de eerste hand krijgt van de zorgverleners. Die voordelen willen we behouden.”

Verplegend personeel zal vanaf 1 augustus strikt toezien op de naleving van de regels en kan daarbij eventueel terugvallen op de beveiliging. “We gaan er vanuit dat iedereen de noodzaak van rust in het ziekenhuis onderschrijft en dat er dus genoeg steun vanuit de bezoekers is voor de nieuwe regels”, zegt de bestuursvoorzitter. Het Albert Schweitzer ziekenhuis zal op de beide locaties waar verpleegafdelingen zijn (Dordwijk en Zwijndrecht) het publiek vanaf nu op de nieuwe regels wijzen. Enkele specifieke afdelingen behouden hun afwijkende bezoektijden. Een overzicht daarvan is te vinden op www.asz.nl/bezoektijden

Dit artikel delen