Boskalis dochter VBMS haalt kabellegcontract van 70 miljoen euro binnen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

VBMS, een dochteronderneming van Boskalis, heeft in consortium met NKT Cables het Borssele Beta contract van TenneT heeft verworven voor het installeren van twee exportkabels die de offshore windmolenparken Borssele 3 en 4 zullen verbinden met het onshore hoogspanningsnet van TenneT in Nederland. Het contract heeft voor Boskalis een waarde van circa 70 miljoen euro.

De verbinding van het Borssele offshore windgebied op de Noordzee met het hoogspanningsnet omvat twee 700 MW verbindingen, genaamd Alpha (voor Borssele 1 en 2) en Beta (voor Borssele 3 en 4). In november 2016 verwierf VBMS het contract voor Borssele Alpha en is de optie toegekend voor Borssele Beta, waarvoor nu het contract is verworven. De vier 66 kilometer lange exportkabels zullen via de monding van de Westerschelde naar het vasteland lopen en nabij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen.

Boskalis zal de binnen de groep aanwezige expertise en capaciteiten ten volle benutten om ervoor te zorgen dat het project veilig en efficiënt wordt uitgevoerd. Om onderhoud aan de kabels gedurende de operationele levensduur tot een minimum te beperken, zal Boskalis de bodem op ondiepe gedeeltes van het traject egaliseren en baggeren, hetgeen VBMS in staat stelt om de exportkabels op de vereiste diepte simultaan te leggen en in te graven. Borssele Alpha zal in 2019 in gebruik worden genomen gevolgd door Borssele Beta in 2020.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category