Boskalis gaat Waddenzeedijk versterken

Het waterschap Noorderzijlvest is voornemens het dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl te gunnen aan de combinatie Boskalis & KWS infra. Met het contract is een aanneemsom van ruim 60 miljoen euro gemoeid, waarvan het Boskalis aandeel ruim 40 miljoen euro bedraagt.

Het project omvat het verhogen, verbreden en aardbevingsbestendig maken van de Waddenzeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl over een afstand van twaalf kilometer. De werkzaamheden zullen in de periode eind 2016 tot eind 2019 worden uitgevoerd. Het dijkverbeteringsproject maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie van Rijkswaterstaat en alle waterschappen om primaire dijken op een meer innovatieve en robuuste wijze te versterken.

De dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is op dit moment voldoende sterk, maar voldoet niet aan de nieuwe rijksnormen die vanaf 2017 gelden. Dat heeft te maken met de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Daarnaast kampt het gebied met aardbevingen en bodemdaling door gaswinning.

Foto: Google Streetview

Dit artikel delen