Burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht is winnaar geworden van de Nationale Nieuwsquiz. Samen met vijf burgemeesters deed hij mee aan de quiz die iedere ochtend op NPO Radio 1 wordt gespeeld.

Donderdag 18 juni scoorde hij 88 punten en kwam daarmee gelijk te staan met de burgemeester van Losser. Tijdens de zogenaamde ‘shoot out’ werd de strijd tussen de beide burgemeesters beslist. De prijs, 300 euro, zal de burgemeester aan Stichting Leergeld Drechtsteden schenken. Deze stichting helpt kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.