Cortgene/Haven in Alblasserdam weer open

Met het weghalen van de laatste hekken heeft wethouder Peter Verheij (Buitenruimte) vrijdagmiddag 19 augustus de Cortgene/Haven weer geopend voor het verkeer. Deze ontsluitingsweg over de dijk was de afgelopen drie weken afgesloten voor alle verkeer om onderdelen van verschillende projecten op en rond de dijk te kunnen realiseren.

Voor het project Dijklint, waaraan samen met bewoners enkele jaren is gewerkt, is dit een echte mijlpaal. Nu de Dijk- en Havenwoningen aan de rand van de wijk Alblasserwerf zijn gerealiseerd, konden ook de laatste werkzaamheden van dit project worden afgerond. De afgelopen weken zijn tussen de Blokweerweg en de Kraanbaan verkeersplateaus aangelegd om de snelheid te remmen en zijn er nieuwe zebrapaden aangelegd bij de oversteek naar de Blokweerweg en naar de Cortgene. Ook is in samenwerking met het Waterschap Rivierenland een oplossing gerealiseerd voor de in- en uitritten naar de Alblasserwerf waardoor de aansluiting op de Haven/Cortgene veiliger en comfortabeler is geworden.

Ter hoogte van de wijk Alblasserwerf is het nog ontbrekende stuk fietspad gekoppeld aan het fietspad Dijklint waardoor de realisatie van een aaneengesloten vrij liggend fietspad langs de gehele dijk een stap dichterbij is gekomen. Vanwege het hoogteverschil wordt hier uit veiligheidsoverwegingen binnenkort nog een hek geplaatst tussen het fietspad en het talud. Tot die tijd wordt blijven de rood/witte barriers staan. Langs en achter de onlangs opgeleverd Dijk- en Havenwoningen tot slot is de openbare ruimte ingericht zodat deze netjes aansluit op de rest van deze wijk.

Wethouder Peter Verheij: “We realiseren ons dat het voor direct omwonenden en bedrijven langs de dijk maar ook voor overige inwoners de afgelopen weken best lastig is geweest en bedanken hen daarom voor hun geduld en begrip.” Ook prijst hij de bewonersgroep Alblasserwerf, de leden van de werkgroep Dijklint, de fietsersbond en de politie voor hun inzet die heeft geleid tot dit resultaat. “Dit is weer een mooi voorbeeld van #samendoen, de manier waarop we in Alblasserdam met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners samenwerken aan het mooier en veiliger maken van ons dorp.”

Foto: Gemeente Alblasserdam

Dit artikel delen