Dordrecht boekt positief resultaat in 2015

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Dordrecht sluit 2015 af met een positief resultaat van 15 miljoen euro. Naast het financieel beheer is dit resultaat onder andere te danken aan de meegevallen uitgaven WMO. Ook geeft de algemene uitkering een incidenteel voordeel. Het college werkt aan een krachtige en financieel gezonde stad met lage woonlasten. Ondanks budgettair krappe tijden vond het college door slim te organiseren en bezuinigingen ruimte om de stad te versterken. Maar ook door meer samen te werken met partners werkt de gemeente aan een leefbare en veilige stad waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Het jaar 2015 was het eerste volledige jaar van deze collegeperiode. Met de jaarstukken 2015 legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Het jaar is positief afgesloten. Het college stelt de gemeenteraad voor 15 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve van de stad zodat Dordrecht een buffer heeft voor de toekomst.

Ondanks de bezuinigingen is het college ook vorig jaar de stad blijven versterken. Naast het voortzetten van de bestaande prioriteiten kwam in 2015 een aantal nieuwe taken richting de gemeente. De drie decentralisaties van maatschappelijke taken naar lokale overheden (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) werden per 1 januari van kracht. Voor inwoners, zorgaanbieders, werkgevers en gemeente is vorig jaar veel veranderd. De invoering van de drie decentralisaties is goed verlopen. Dordrecht heeft laten zien een zorgzame stad te zijn. Het jaar 2014 liet zich nog kort samenvatten als ‘Zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving.’ Die verhoudingen hebben inmiddels vorm gekregen.

Dordrecht heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid, de binnenstad, culturele voorzieningen en sport. Hierdoor wordt Dordrecht steeds aantrekkelijker om te wonen en werken. Wethouder Mos (Financiën): ‘Om deze positie te versterken, moeten we wel blijven investeren in de stad en de regio.’ Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg vorig jaar. Dat is volgens het college zorgelijk, maar bevestigt de noodzaak van het regionaal arbeidsmarktbeleid.

2015 was een dynamisch jaar met een aantal toonaangevende gebeurtenissen. De eerste Koningsdag ‘nieuwe stijl’ heeft Dordrecht en de regio in de schijnwerpers gezet. Ook is Dordrecht vorig jaar uitgeroepen tot Nationale Onderwijsstad en wederom genomineerd als Beste Binnenstad en Evenementenstad. De Kerstmarkt werd genomineerd als Beste Evenement.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category