Met een aanvulling op de verordening winkeltijden heeft het college van B&W de Dordtse gemeenteraad voorgesteld toezichthouders preventief in te zetten om overtredingen op deze verordening tegen te gaan. De gemeenteraad heeft dit voorstel 20 februari aangenomen. Zodra toezichthouders zijn aangewezen, wordt preventief (bestuurlijk) opgetreden tegen ondernemers die aankondigen eerder open te gaan dan de verordening toelaat.

In 2017 zijn 19 dossiers met overtredingen naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Met de Paasdagen in aantocht verwacht de gemeente dat wederom een klein aantal ondernemers de winkeltijdenwet gaat overtreden en collega ondernemers benadeelt. Momenteel kan de gemeente alleen strafrechtelijk handhaven op de winkeltijdenwet en de daarop gebaseerde winkeltijden verordening Dordrecht. Met de aanvulling kunnen toezichthouders voortaan ook preventief optreden.

De gemeente gaat ondernemers die in 2017 een proces-verbaal hebben ontvangen voor de eerste overtreding en in 2018 nogmaals de winkeltijdenwet en de verordening overtreden wederom een proces-verbaal te geven. Na een tweede waarschuwing worden bestuursrechtelijke maatregelen genomen. Dit geldt ook voor ondernemers die dit jaar een overtreding begaan.