Per 1 oktober 2016 hevelt de gemeente Dordrecht de eerste parkeertaken over aan de Coöperatie ParkeerService. Dordrecht heeft, in navolging van 16 andere gemeenten, eerder al besloten lid te worden van deze coöperatie. Na uitgebreide voorbereiding en gesprekken heeft het college nu besloten dat parkeerhandhaving en de meldkamer als eerste taken belegd gaan worden bij ParkeerService.

Wethouder Rik van der Linden en Directeur John van Dijk van ParkeerService ondertekenden vrijdag 27 mei de overeenkomst voor de overheveling van taken. De gemeente onderzoekt nog welke andere taken bij ParkeerService ondergebracht worden. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld de digitalisering van vergunningen. Hierover lopen de gesprekken.