Dordrecht kapt ruim 200 bomen voor aanleg natuurgebied

De gemeente Dordrecht start half augustus 2016 met het kappen van in totaal 210 bomen voor de ontwikkeling van de Noorderdiepzone, in natuur- en recreatiegebied Nieuwe Dordtse Biesbosch. Er komen hiervoor 448 nieuwe bomen terug.

Zo komen er op de Zuidbuitenpoldersekade over de gehele lengte 194 nieuwe notenbomen. Op andere plekken in de Noorderdiepzone worden de andere bomen geplant zoals elzen, essen, eiken, iepen en populieren. Ook komt er straks veel nieuwe vegetatie zoals rietpartijen en lage begroeiing door struiken en beplanting.

Voor de aanleg van de Noorderdiepzone, het gebied ten zuiden van de Zeedijk tussen de Kop van ’t land en de Viersprong, kan het waterpeil tot 1 meter verhoogd worden. Dit betekent dat een deel van het landschap onder water komt te staan. Door de verhoging van het waterpeil moet helaas ook het grootste deel van de bestaande bomen binnen het plangebied gekapt worden. De bomen zijn niet bestand tegen dergelijke waterstandverhogingen en overleven de nieuwe omstandigheden niet. Ook voor de aanleg van ruiter-, fiets- en wandelpaden moet, waar nodig, een aantal bomen worden gekapt.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is het gebied ten zuiden van de Zeedijk, ten zuiden van de kruising Provincialeweg-Zuidendijk en bij de Kop van ’t Land. Het gebied heeft een grote natuur- en recreatieve waarde voor Dordrecht en de regio. De aanleg zorgt voor natuurontwikkeling op het Eiland van Dordrecht en voor de ecologische verbinding met de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch. De waterkwaliteit wordt verbeterd voor zowel de landbouw als de stad. En door het natuurgebied komen nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpaden, waardoor meer bezoekers hier kunnen recreëren, zoals dat nu al mogelijk is in de Elzen, de Viersprong, de havens en de Kop van’t Land.

Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de Noorderdiepzone en Elzen-Noord te ontwikkelen tot 171 ha natuur en 82 ha recreatiegebied. Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad een krediet verleend van € 13 miljoen voor de uitvoering. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland, het Waterschap en subsidieregelingen.

Vanaf oktober 2016 start de aanleg van de Noorderdiepzone. In september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de uitvoering van de werkzaamheden in de Noorderdiepzone.

Dit artikel delen