Met de nieuwe ‘Wet aanpak woonoverlast’ heeft de burgemeester van Dordrecht vanaf nu een instrument in handen om in te grijpen bij ernstige, aanhoudende woonoverlast. Het kan dan gaan om heel erg asociaal gedrag, langdurige pesterijen of intimidatie. Het kan ook gaan om geluidoverlast of dierenoverlast. Pas als de burgemeester meent dat er redelijkerwijs geen andere geschikte manier is om de overlast tegen te gaan, kan hij ingrijpen. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, buurtbemiddeling of andere acties niet werken.

Tot nu toe had de gemeente grofweg twee opties bij de aanpak van woonoverlast. De gemeente kan de overlastgever in de eerste plaats een waarschuwing geven. Tweede maatregel is dat de gemeente de woning van de overlastgever (tijdelijk) kan sluiten. Omdat een waarschuwing vaak nauwelijks effect heeft en een woningsluiting in de praktijk vaak niet haalbaar is, was er behoefte aan een tussenvorm.

Met de aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar aanleiding van de nieuwe Wet aanpak woonoverlast, heeft de burgemeester een nieuwe bevoegdheid gekregen om in uitzonderlijke situaties een zogenaamd bestuurlijke gedragsaanwijzing op te leggen. Een gedragsaanwijzing is een voor een overlastveroorzaker geldend gebod (‘verplichting tot het doen van iets’) of een verbod (‘verplichting tot het nalaten van iets’). Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een overlastgever maar een aantal bezoekers per dag mag hebben, zijn hond moet muilkorven, geen luide muziek mag draaien of het portiek leefbaar dient te houden. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld een verplichting om psychische of sociale hulp te zoeken. Uiteindelijk kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen.

Bij zowel eigenaren van koopwoningen als bij huurders kan deze gedragsaanwijzing worden toegepast. Bij overlastgevers in een huurwoning is wel als eerste de verhuurder aan zet. Loopt deze bemiddeling op niets uit, dan kan de burgemeester een besluit nemen om in te grijpen.