Foto: Google Streetview

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft een objectieve Top 20 van verkeersonveilige plekken in Dordrecht opgesteld. De lijst is gebaseerd op data, waaronder ongevallencijfers. Begin 2019 kunnen Dordtenaren op een interactieve kaart aangeven welke plekken zij als verkeersonveilig ervaren. Dit leidt tot een subjectieve lijst. Die wordt samen met de objectieve Top 20 voorgelegd aan de raad om tot een definitieve lijst te komen.

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp in het coalitieakkoord. Daarin is afgesproken een Top 20 van verkeersonveilige plekken op te stellen. De eerste stap is de analyse van ongevallen- en slachtoffercijfers. Daar is een weging aan gehangen, wat vervolgens een Top 20 heeft opgeleverd. Ook is in deze lijst al aangegeven of er werkzaamheden gepland zijn en of de plek onderdeel is van een belangrijke fietsroute. Maar verkeersveiligheid draait ook om beleving van de weggebruiker, daarom worden Dordtenaren begin 2019 gevraagd om hun ervaringen. Zij kunnen op een interactieve kaart aangeven welke plekken zij als onveilig ervaren.

In de begroting is geld gereserveerd voor verkeersveiligheid. Het college onderzoekt van drie plekken op de objectieve lijst of die in 2019 al aangepakt kunnen worden. Hierbij gaat het om de Kruising Talmaweg – Galileilaan (Abraham Kuyperweg), de Merwedestraat ter hoogte van de afritten N3 en de Kruising Dubbeldamseweg-Zuid – Eemsteynstraat. De plek die op basis van de ongevallen- en slachtoffercijfers het slechtst scoort, is de kruising Bosboom Toussaintstraat-Brouwersdijk. De aanpak hiervan kan de komende jaren worden meegenomen bij andere werkzaamheden.

Het college informeert de raad nu over de objectieve Top 20. De inbreng uit de stad wordt in het eerste kwartaal van 2019 opgehaald. Dat leidt tot een subjectieve lijst. Beide lijsten worden vervolgens aan de raad voorgelegd om te komen tot een definitieve lijst. Ook wordt de raad gevraagd welke punten vervolgens aangepakt moeten gaan worden.

Lijst met top 20 verkeersonveilige locaties:

Tabel: Gemeente Dordrecht