Dordrecht werkt samen met Handhaving Support

Op donderdag 16 juni 2016 heeft wethouder P.H. Sleeking het officiële startsein gegeven voor de samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en Handhaving Support BV. Beide organisaties waren bijeen voor de ondertekening van de contracten met als doel verdere professionalisering en flexibilisering van de Handhaving in de openbare ruimte te realiseren. Per 1 oktober 2016 worden de handhavingstaken grotendeels overgenomen door het Handhaving Support. De gemeente Dordrecht blijft opdrachten geven in de toekomst.

De gemeente Dordrecht gaat de handhavingstaken grotendeels uitbesteden aan Handhaving Support BV, een particulier bedrijf dat inmiddels al in tientallen gemeenten actief is op het gebied van detachering, opleidingen en advies in de handhaving. Tot nu toe voert het gemeentelijke bedrijf Toezicht de handhavingstaken uit. Per 1 oktober 2016 zal Handhaving Support de handhavingstaken overnemen in opdracht van de gemeente Dordrecht. Een klein team van gemeentelijke functionarissen zorgt voor de verbinding in de stad en voor de aansturing van handhavers die ingehuurd worden. Het bestrijden van overlast blijft prioriteit, verbetering van leefbaarheid en veiligheid blijft het doel.

In de aanloop naar deze samenwerking heeft een aanbestedingsproces plaats gevonden. Handhaving Support is daarbij als beste uit de bus gekomen. Belangrijk voor de gemeente Dordrecht is dat het bedrijf veel ervaring heeft en flexibel kan inspringen op de inzet die gevraagd wordt door het jaar heen. Daarnaast biedt het familiebedrijf een goede werkplek aan de medewerkers van Dordrecht die overstappen naar deze nieuwe werkgever. Vertrouwd, met aandacht voor de medewerkers.

Handhavers zijn de ogen en oren van de gemeente en een verlengstuk van het gemeentebestuur. Zij houden het gesprek op straat met bewoners en andere betrokkenen als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. De functie en taakinhoud van BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren in de openbare ruimte) verandert op dit moment enorm snel. Om ook in de toekomst een goede kwaliteit te kunnen blijven bieden, is verdergaande professionalisering een must. Via Handhaving Support kan die kwaliteit geborgd worden en blijven.

Vanaf 16 juni a.s. zal Handhaving Support meekijken op de werkvloer en worden alle werkzaamheden voorbereid om een goede start van de nieuwe organisatie mogelijk te maken.

Dit artikel delen