Het bedrijf Sarens uit Dordrecht heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van betaling van 350.000 euro aan de Staat geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het onrechtmatig onttrekken van gelden aan de boedel van een failliete dochter-BV. Het bedrag wordt betaald door de Holding Sarens Nederland B.V.

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD richtte zich op de afwikkeling van het faillissement van een voormalig dochter van het bedrijf, namelijk Euro Montage Dordrecht B.V. Deze B.V. was eerder als Sarens Beton Montage B.V. onderdeel van Sarens Nederland. De B.V. ging in juni 2013 failliet. In december 2013 deed de curator aangifte van het vermoeden van faillissementsfraude.

Uit het onderzoek van de FIOD blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat het bedrijf Sarens Nederland zich in de periode voorafgaand aan de overdracht van de aandelen van Sarens Beton Montage B.V. heeft bevoordeeld ten opzichte van de andere schuldeisers. Hierdoor is een groot bedrag aan de boedel onttrokken. Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat die bevoordelingen onterecht waren.

Het Openbaar Ministerie vindt de transactie met het bedrijf een passende afdoening. Behalve de betaling van 350.000 euro aan de Staat, heeft Sarens aan de curator bedragen betaald ten behoeve van de schuldeisers. Verder heeft Sarens een financiële vergoeding verstrekt aan de oud-werknemers van de failliete B.V. Sarens heeft ook maatregelen genomen op het vlak van de interne organisatie, gedragsregels en compliance waardoor herhaling in de toekomst zo veel mogelijk wordt voorkomen. Het Openbaar Ministerie houdt rekening met deze feiten en ziet de betaling van het geldbedrag door het bedrijf als een passende afdoening van de strafzaak.