Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht wil een Dordtpas voor alle Dordtenaren. Een pas waarmee Dordtenaren straks gratis of met korting naar museum, bioscoop of theater kunnen. Of een dagje uit met de waterbus, naar het zwembad of lid worden van een sportclub.

Het college is ervan overtuigd dat deze pas, naar Rotterdams voorbeeld, een belangrijk middel is om alle inwoners mee te laten doen in de samenleving. Daarnaast moet de pas ervoor zorgen dat Dordtenaren meer gebruik gaan maken van de vele sportieve, culturele en recreatieve voorzieningen die Dordrecht rijk is. Het college heeft een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor de Dordtpas. Dit staat in het raadsvoorstel dat deze week naar de raad is gestuurd.

De Dordtpas gaat 40 euro kosten. De pas wordt gratis voor mensen met een laag inkomen en voor mantelzorgers. Vrijwilligersorganisaties kunnen de pas voor hun vrijwilligers voor 20 euro aanschaffen. Daarnaast krijgen bepaalde doelgroepen een tegoed op de pas. Het aanbod op de pas zal vooral Dordts zijn, daarnaast is er ook aanbod uit de regio.

In het coalitieakkoord en in de begroting 2019 staat dat de gemeente een Dordtpas wil introduceren voor alle Dordtenaren. Een extern bureau heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de (financiële) haalbaarheid van de Dordtpas. Er zijn ruim 30 gesprekken gevoerd met potentiële aanbieders en stakeholders. Zij waren allen enthousiast over de Dordtpas. Omliggende gemeenten kunnen aansluiten bij de Dordtpas. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kan de aanbesteding starten. Het is de bedoeling dat de Dordtpas op 1 januari 2020 wordt ingevoerd.