Dordtse peuterspeelzaken en kinderopvang doen het goed

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het schooljaar 2015-2016 de peuteropvang en kinderdagverblijven in Dordrecht onderzocht op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De Inspectie stelt dat de Dordtse voorschoolse opvang goed presteert.

Wethouder Onderwijs Peter Heijkoop is blij met de uitkomsten: “In 2013 was de kwaliteit van Dordrecht al voldoende, maar nu is deze kwaliteit als “goed” beoordeeld. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de gemeente, houders van peuteropvang/kinderopvang, schoolbesturen, bibliotheek en de jeugdgezondheidszorg. Volgens de Inspectie is Dordrecht een voorbeeld voor anderen.”

Volgens de inspectie heeft Dordrecht veel aandacht voor de borging van de kwaliteit van VVE. Een ander aandachtspunt is ouderparticipatie. Peter Heijkoop: “Ouders kunnen thuis veel doen om hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat begint al heel vroeg en dat willen de Dordtse partners graag stimuleren.” In 2012 hebben het Rijk en de 37 grote steden (waaronder Dordrecht) afspraken gemaakt over het vergroten van kansen van jonge kinderen door o.a. het verhogen van de kwaliteit van VVE.

Dordtse peuters leren en ontwikkelen zich al spelend en bereiden zich zo voor op de basisschool. Het gaat hierbij o.a. om taalontwikkeling, motoriek en sociaal -emotionele groei. Peter Heijkoop: “Optimale kwaliteit van de pedagogisch medewerksters staat voorop. Hun samenwerking met leerkrachten van groep 1 en 2 zorgt voor een soepele start op de basisschool. Deze “doorgaande lijn” voor peuters en kleuters krijgt de komende tijd meer aandacht.”

De komende jaren bouwen gemeente en voor- en vroegschoolse partners voort op wat nu al bereikt is. De gemeente heeft hierin een regierol. Zij verbindt partners en nieuwe partijen aan bestaande initiatieven.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category