Drechtsteden geselecteerd als pilot voor duurzame energie

De regio Drechtsteden is door het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen geselecteerd voor een pilot duurzame energie. Ook energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen worden betrokken bij het verduurzamen van de energievoorziening in de Drechtsteden.

Wethouder van Dordrecht Rik van der Linden is namens de Drechtsteden betrokken bij deze pilot: ‘We gaan samen met de overheid en andere partijen de lijn uitzetten voor de energietransitie. Er gebeurt al veel, maar door deze pilot is focus en versnelling mogelijk op concrete projecten in de economie, water- en afvalsector en mobiliteit. Zo willen we samen de doelen uit het Energieakkoord behalen. We gaan voor verduurzaming van onze samenleving en economie.’

Op Europees niveau is afgesproken om in 2050 tachtig procent CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Naast de Drechtsteden zijn er nog vier andere pilotregio’s geselecteerd: Friesland, Hart van Brabant, Midden-Holland en West-Brabant.

Dit artikel delen