Drechtsteden pakken samen laaggeletterdheid aan

De gemeenten in de Drechtsteden pakken samen laaggeletterdheid aan. Ze hebben met elkaar afgesproken te werken aan een taalnetwerk met taalhuizen, taalcafés en een aanbod voor taalonderwijs en taaloefengroepen. De gemeenten gaan actief op zoek naar laaggeletterde inwoners. Ze kiezen daarna zelf uit het cursusaanbod wat zij nodig hebben om deze mensen op te leiden. De Drechtsteden willen met de nieuwe aanpak 500 mensen bereiken.

Dit alles staat in de notitie TAAL WERKT!, de aanpak voor laaggeletterdheid die binnenkort in de colleges van de Drechtsteden wordt besproken. Dordrecht is door het Rijk aangewezen als contactgemeente in de Drechtsteden en heeft een coördinerende rol. Financiering van de aanpak wordt geregeld vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in de Drechtsteden.

Laaggeletterdheid is een flink probleem. Laaggeletterden missen basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Dit levert grote problemen op in het dagelijks leven. Naar schatting zijn er in de Drechtsteden bijna 33.000 mensen laaggeletterd, dat is gemiddeld 1 op 9 inwoners. In 2016 en 2017 starten pilots, in 2018 volgt de evaluatie. Dan moet meer duidelijk zijn over de effecten.

Dit artikel delen