Dinsdag 14 juni vindt er in het gemeentehuis van Zwijndrecht weer een Drechtstedendinsdag plaats. De vergaderingen beginnen om 17.00 uur met de themabijeenkomst ‘Ontmoeting met het VWO.’ Zeven leerlingen presenteren hun profielwerkstuk.

Om 19.35 uur starten er drie Carrousels. Carrousel Bestuur en Middelen vergadert over het Ingenieursbureau, de invlechting van Hardinxveld-Giessendam, aanbesteding accountant, de jaarstukken, Kompas 2015: stand van zaken, perspectiefnota en de primaire begroting van de regio Drechtsteden. Carrousel Sociaal vergadert over de aanpassing van de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), schuldhulpverleningen en beschut werk. Carrousel Fysiek vergadert over het participatiefonds van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation- Quarter.

Om 22.10 uur begint de vergadering van de Drechtraad. Meer informatie op www.drechtraad.nl. Heeft u vragen? Stuur ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl