Drechtstedendinsdag met themabijeenkomst ‘Maak verschil’

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Op 4 oktober 2016 vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in het Stadskantoor van Dordrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over onze regio. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.

Deze Drechtstedendinsdag begint met een themabijeenkomst ‘Maak verschil’ van 17.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze themabijeenkomst gaat de heer drs. R. van Zwol, secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met raadsleden en bestuurders in gesprek over het rapport ‘Maak verschil’ van maart 2016. Dit rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur gaat over hoe krachtig kan worden ingespeeld op regionaal-economische opgaven. De Drechtsteden leveren een bijdrage hieraan door mee te doen aan een proeftraject en een beeld te geven van de regionale opgaven, bestuurlijke uitdagingen en operationele oplossingen in de regio.

Na het fractieoverleg wordt om 19.35 uur gestart met drie Carrousels: Bestuur en Middelen, Sociaal en Fysiek. In de Carrousel Bestuur en Middelen staat de Accountantscontrole 2016 op de agenda. Daarnaast vergadert de carrousel over de Herijking taakstelling Trap op en af (Meicirculaire 2016) en de doorontwikkeling van de ICT-verrekensystematiek en het Meerjaren Investeringsplan.

De Carrousel Sociaal vergadert over de benoeming Algemene Vergadering van Aandeelhouders mobiliteitsplatform doelgroepenvervoer, de aanpassing systematiek eigen bijdragen Wmo, Raadsinformatiebrief Evaluatie Wmo en tot slot Raadsinformatiebrief Evaluatie Minimabeleid 2016.

De Carrousel Fysiek staat dit keer in het thema van de OV-concessie ter voorbereiding op de bijeenkomst Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 6 oktober 2016. Tijdens een thematafel wordt verder ingegaan op het beleidskader van deze OV-concessie.

Om 20.45 uur begint de vergadering van de Drechtraad. De raadsvergadering is deze keer ook live te volgen via: https://dordrecht.raadsinformatie.nl/live

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category