Foto: Gemeente Dordrecht

De Duitse omroep ZDF maakte vrijdag 23 februari voor het programma ‘Plan B’ opnames in Dordrecht. De Duitsers zijn erg onder de indruk van wat de stad allemaal op het gebied van water doet. Of het nu gaat om waterveiligheid of omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

‘Plan B’ is een wekelijks ZDF-programma van een half uur. Vanuit de ‘constructieve journalistiek’ gedachte besteden ze aandacht aan uiteenlopende zaken. Alles wat de nieuwsgierigheid van de Duitsers prikkelt. Onder andere de drijvende waterwoningen op Stadswerven, de buitendijkse historische binnenstad, de bescherming tegen hoogwater en hoe Dordrecht zich redt als er een dijkdoorbraak is komen aan bod in het programma.

Dordrecht staat nationaal en internationaal op de kaart op het vlak van waterveiligheid en innovatieve klimaatadaptatie. Dat bewijst de interesse van de Duitse publieksomroep ook weer. Paul van Esch, teamleider bij het Cluster Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Dordrecht, leidde de televisieploeg rond. Het gezelschap bezocht de locaties Stadswerven, Plan Tij, Dordtwijkzone, Dubbelmondepark, de Voorstraat en het buitendijks gelegen gedeelte van de historische binnenstad.

De exacte uitzenddatum van de Dordrecht editie van ‘Plan B’ staat nog niet vast. Het wordt vermoedelijk eind maart of begin april. Volgende week staat overigens een Braziliaanse filmploeg op de stoep.