Eerste stap naar alternatieve plek voor windmolens in Zwijndrecht

Uit onderzoek blijkt dat de zuidzijde van rangeerterrein Kijfhoek langs de hogesnelheidslijn beter geschikt is als plek voor windmolens in Zwijndrecht dan het industrieterrein Groote Lindt. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de notities over het locatieonderzoek voor inspraak vrij te geven.

Wethouder Aaike Kamsteeg: “Het vrijgeven voor inspraak betekent nog niet dat de gemeenteraad in zijn vergadering op 17 mei instemt met de keuze voor een alternatief voor Groote Lindt. Geeft de gemeenteraad groen licht voor inspraak, dan betekent dit dat de raad de zuidzijde van Kijfhoek kansrijk acht.”

De centrale vraag is: zijn andere plekken in Zwijndrecht beter geschikt voor windmolens dan industrieterrein Groote Lindt. Bij de verkenning van alternatieve locaties kwamen naast Groote Lindt drie gebieden naar voren: Bakestein, Kijfhoek noord en zuid en Polder Buitenland/Hooge Nesse. Deze zijn allemaal beoordeeld op de criteria voor geluid, slagschaduw, veiligheid, landschap, ecologie en nog enkele punten, zoals ontwikkelingen in het gebied. Ook heeft het college van B&W gekeken of het deze locaties aanvaardbaar vindt voor wat betreft de hinder voor onze inwoners. Uit het onderzoek kwam de locatie aan de zuidzijde van Kijfhoek als betere plek naar voren dan Groote Lindt.

Als de gemeenteraad groen licht geeft, start de inspraak voor een periode van zes weken. Ook komt er tijdens de inspraakperiode een inloopavond.

Na de inspraakperiode bereidt het college van B&W een definitief voorstel voor dat op 13 september tijdens de Politieke Markt wordt besproken. Op 27 september komt het onderwerp in de gemeenteraad voor besluitvorming. Voor 1 oktober moet de gemeente Zwijndrecht haar besluit doorgeven aan de Provincie. Als de gemeente geen betere locatie aandraagt, dan blijft Groote Lindt staan in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Dit artikel delen