Essenhof gaat op zoek naar marktpartij

Het college van B&W van Dordrecht heeft de Essenhof, beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium, opdracht gegeven op zoek te gaan naar een marktpartij die een deel van de Essenhof gaat exploiteren. Het gaat om het crematorium en de bijbehorende dienstverlening bij uitvaarten, waaronder het gebruik van de aula’s en koffiekamers. Het beheer, onderhoud en exploitatie van de begraafplaatsen blijven bij de Essenhof.

Dit staat in de startnotitie ‘Essenhof Samen met de Markt’ die het college op dinsdag 5 juli 2016 heeft vastgesteld. Deze notitie beschrijft het proces voor een gedeeltelijke privatisering van de Essenhof.

De nieuwe marktpartij komt onder contract bij de Essenhof waardoor de gemeente invloed blijft houden op de uitvoering. Belangrijke voorwaarde is dat het niveau van de huidige dienstverlening gehandhaafd blijft. Voor nabestaanden met een graflocatie, asbus of urnenplaats op de Essenhof verandert er niets; de huidige afspraken en onderhoudsverplichtingen blijven gelden.

Op 3 februari 2015 heeft het college opdracht gegeven aan de Essenhof te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met de markt voor de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium. Dit past bij de opvatting van het college om de kracht van de markt te benutten. Daarnaast wil het college (mogelijke) financiële risico’s verkleinen en hiermee de dienstverlening op de langere termijn borgen.

De haalbaarheid van het gewenste toekomstbeeld is in 2015 onderzocht door middel van een marktverkenning waarbij verschillende marktpartijen hun interesses kenbaar hebben gemaakt. Tegelijkertijd heeft ook regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgehad met de gemeente Zwijndrecht. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft ingestemd met een onderzoek voor de realisatie van een nieuw crematorium op de algemene begraafplaats aan de Munnikensteeg. Onderzocht wordt of een gelijktijdige aanbesteding tot de mogelijkheden behoort.

De medewerkers en de direct betrokkenen zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen. Zij worden nauw betrokken bij de veranderingen. De Essenhof heeft een stappenplan opgesteld voor de interne reorganisatie (begraafplaatsen) en het aanbestedingstraject en de contractfase met een marktpartij (crematorium). Medio 2017 gaat het nieuwe organisatiemodel van start.

Foto: Google Streetview

Dit artikel delen