Exploitatie Duurzaamheidsfabriek moet beter

De Duurzaamheidsfabriek (DZF) op het Leerpark heeft sinds de start in 2013 een belangrijke positie verworven in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de Drechtsteden. Hierdoor levert de DZF een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van deze regio, vooral op de thema’s innovatie en duurzaamheid. Door deze inspanningen is het aantal studenten techniek met 20% toegenomen.

Verbetering van de exploitatie is echter noodzakelijk. Uit onderzoek, in opdracht van het college van B&W van Dordrecht, is gebleken dat er grotere aanloopverliezen zijn dan verwacht bij de start. Het college stelt de gemeenteraad daarom een aantal maatregelen voor om de DZF financieel een steviger positie te geven.

Bij de start is afgesproken om stapsgewijs toe te werken naar een budgettair neutrale exploitatie van de fabriek in 2020. Op dit moment gaat dat te langzaam, van een tekort van ruim €500.000,- in 2013 naar een tekort van €330.000,- in 2016.

De DZF gaat stevig investeren in maatregelen om het tekort sneller te verkleinen. Zoals een grotere inhoudelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven en de regiogemeenten in de DZF en een grotere financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven. Daarnaast een intensivering van de verhuur van het kennis – en ontmoetingscentrum op de vierde verdieping aan het bedrijfsleven en andere partijen. Ook maakt de DZF een professionaliseringsslag op het gebied van marketing en promotie.

Vanwege de grote maatschappelijke én economische waarde van de DZF voor Dordrecht en de Drechtsteden kiest het gemeentebestuur, samen met het Da Vinci College eigenaar van de DZF, ervoor om haar bijdrage te blijven leveren in de dekking van het tekort. De effecten van de inspanningen moeten in 2016 zichtbaar worden.

Dit artikel delen