FC Dordrecht richt zich op de toekomst

Voor een publiek van sponsors en potentiële sponsors presenteerde algemeen directeur Hans de Zeeuw samen met Jan Dirk Stouten afgelopen dinsdag de toekomstvisie van FC Dordrecht. Met dit meerjarenplan blikt FC Dordrecht vooruit.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de schulden uit het verleden te saneren. Deze leningen wegen zwaar in de huidige financiële positie. Ruim 70% van de leningen uit het verleden zijn inmiddels gesaneerd. De club wil binnen korte tijd de overgebleven leningen opschonen. Met een schone lei kan FC Dordrecht verder bouwen aan de toekomst. Met de gemeente zijn er gesprekken gevoerd om het vertrouwen in FC Dordrecht terug te winnen. De club wil graag samenwerken met de gemeente maar in het verleden was er weinig draagvlak voor steun aan FC Dordrecht. Door de vele maatschappelijke projecten die aan de club zijn verbonden is FC Dordrecht ook een belangrijke pijler voor Dordrecht en de regio.

Eén van de speerpunten in het plan van aanpak is het vinden van voldoende financiële middelen. Een betaald voetbal club kan alleen voortbestaan en verder groeien door een stevig fundament te creëren van sponsors en supporters. Om de drempel te verlagen heeft FC Dordrecht de prijzen aangepast. “De faciliteiten zijn opnieuw op waarde gezet met het idee dat er meer mensen willen instappen om de club vooruit te helpen. We moeten stappen maken maar dat kunnen we niet alleen,” benadrukte Hans de Zeeuw.

Dit artikel delen