FNV stelt Eurogrit aansprakelijk voor asbesthoudend straalgrit

De FNV stelt het bedrijf Eurogrit uit Dordrecht en moederbedrijf Sibelco uit Papendrecht aansprakelijk voor de levering van met asbest vervuild straalgrit. Het bedrijf leverde vervuild straalgrit aan 140 bedrijven, waardoor volgens de vakbond sindsdien duizenden werknemers in onzekerheid zitten over hun gezondheid. In oktober werden witte asbestdeeltjes aangetroffen in het staalgrit van Eurogrit. Het besmette grit was toen al geleverd aan andere bedrijven en bij tal van werkzaamheden in Nederland gebruikt. Eurogrit heeft het vervuilde grit aangeleverd gekregen uit Oekraïne.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “Het is nog niet duidelijk wat de impact van de blootstelling is en hoeveel mensen uiteindelijk ziek worden. Maar om deze werknemers over dertig jaar juridisch bij te kunnen staan voor letselschade door gebruik van dit ondeugdelijke en ziekmakende product, is het nu noodzakelijk het bedrijf aansprakelijk te stellen.” Het werk met straalgrit dat met asbest is vervuild, kan ziektes veroorzaken zoals asbestose. Op dit moment doet TNO een onderzoek naar de geschatte blootstelling van werknemers die met het straalgrit hebben gewerkt. De resultaten van dit blootstellingsonderzoek zijn nog niet bekend.

Om als vakbond de leden zo goed mogelijk te kunnen helpen en gericht de juiste ondersteuning te kunnen bieden, heeft de FNV al in oktober bij de Inspectie SZW de lijst opgevraagd met alle bedrijven waar met het vervuilde grit is gewerkt. Die aanvraag is nog niet beantwoord. Volgens de inspectie is een van de redenen daarvan dat openbaarmaking ingewikkeld is, omdat het mogelijk concurrentiegevoelige informatie betreft. Omdat de openbaarmaking via de Inspectie SZW volgens de vakbond te lang duurt, heeft de FNV in de aansprakelijkheidsstelling aan Eurogrit ook verzocht om de lijst met bedrijven waaraan het straalgrit is geleverd.

Dit artikel delen