Foto: Google Streetview

De fusie tussen atletiekverenigingen Hercules en Parthenon is een stap dichterbij gekomen.

Tijdens een algemene ledenvergaderingen hebben leden bij beide verenigingen toestemming gegeven voor het uitwerken van de ontwerpfase voor de fusie tussen de Dordtse atletiekverenigingen.

De besturen van Hercules en Pathenon hebben tijdens de vergadering tevens een intentieverklaring getekend. Aan het eind van het jaar, wanneer de ontwerpfase is afgerond, wordt aan de leden gevraagd om definitief in te stemmen met de fusie. De fusie zou dan in 2017 een feit moeten worden.

Foto: Google Streetview