Geen alternatieve plek voor windmolens in Zwijndrecht

De gemeenteraad van Zwijndrecht vindt dat er geen enkele plek in Zwijndrecht geschikt is voor de bouw van windmolens. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van 17 mei.

Het college van B&W had de gemeenteraad de vraag voorgelegd of de raad Kijfhoek zuid beter geschikt vindt als plek voor windmolens in Zwijndrecht dan industrieterrein Groote Lindt.

Uit de zoektocht van het college naar alternatieve locaties voor industrieterrein Groote Lindt waren drie gebieden naar voren gekomen: Bakestein, Kijfhoek noord en zuid en Polder Buitenland/Hooge Nesse. Kuifhoek zuid werd daarbij door het college als meest kansrijk geacht. De gemeenteraad oordeelde unaniem dat Kuifhoek zuid geen geschikt alternatief is voor Groote Lindt en dat in feite geen enkele plek in Zwijndrecht geschikt is voor windmolens.

Het besluit van de gemeenteraad betekent dat het college geen alternatieve locatie voor industrieterrein Groote Lindt kan aandragen bij de Provincie. Het industrieterrein blijft in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie staan als een locatie waar ruimtelijk gezien windmolens mogen komen. De provincie zal besluiten waar de windmolens gaan komen.

Dit artikel delen