Gemeente Alblasserdam zet eigen spaarpot in voor sluitende begroting

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Alblasserdam kan in 2020 tot en met 2023 een vangnet blijven bieden voor de meest kwetsbaren in de samenleving én blijven investeren in het dorp. De gemeente zet de eigen spaarpot in en laat de woonlasten voor inwoners de komende jaren beperkt stijgen om een financieel gezond huishoudboekje te waarborgen. Dat blijkt uit de Begroting 2020 die het college van B&W aan de raad heeft aangeboden. De gemeenteraad behandelt de begroting op 12 november.

Voor de ambities uit de samenlevingsagenda is jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar. De gemeente zet extra geld in voor het sociaal domein, zo wil de gemeente een integrale toegang realiseren voor alle hulp en ondersteuning en werken aan nog betere ondersteuning van kwetsbare ouderen, de aanpak van armoede en het project kansrijk Alblasserdam. De jeugdhulp moet dichterbij en zichtbaar worden organiseren.

De gemeente rekent op een economische groei en toename van werkgelegenheid door de komst van nieuwe bedrijven die zich vestigen op het Nedstaal-terrein en Nieuwland Parc. De gemeente verwelkomt deze bedrijven en faciliteert de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Voor 2020 staan de oplevering van het gerenoveerde gemeentehuis en de herinrichting van het Raadhuisplein en omgeving op de planning. Daarnaast worden er stappen gezet om het Havengebied te ontwikkelen, inclusief het transferium. Daarmee versterkt de gemeente het centrumgebied en verbetert de bereikbaarheid.

Wethouder Peter Verheij: “Ik ben tevreden dat we erin zijn geslaagd in 2023 een structureel sluitende begroting te hebben. Ons solide financieel beleid stelt ons in staat om onze spaarpot in te zetten, zodat wij geen bezuinigingen moeten doorvoeren die de sociale structuur of belangrijke voorzieningen in het dorp afbreken. Het is niet meer verantwoord om de nullijn voor de woonlasten te blijven hanteren. De jaarlijkse stijging van 1,55% is in vergelijking met andere gemeenten beperkt en is gelijk aan de gemiddelde inflatie in de afgelopen 10 jaar.”

In de Perspectiefnota 2020 voorzag Alblasserdam net als veel andere gemeenten in Nederland aanzienlijk oplopende kosten in het sociaal domein. Zonder aanvullende maatregelen zou de gemeente jaarlijks 2 miljoen euro te kort komen op een totale begroting van tussen de 45 en 50 miljoen per jaar. Het college is in de zomermaanden aan de slag gegaan met de in de perspectiefnota gepresenteerde scenario’s en de suggesties die de raad tijdens de algemene beschouwingen op 9 en 10 juli heeft meegegeven.In de Begroting 2020 is een mix van maatregelen voorgesteld met als resultaat dat vanaf 2023 de structurele uitgaven weer in evenwicht zijn met de structurele inkomsten.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category