Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht wil de ondersteuning voor mantelzorgers uitbreiden. Tevens willen zij hiermee de waardering uitspreken en mantelzorgers kunnen ontlasten. Dit wil de college doen met logeervoorzieningen, ondersteuning aan huis en de mogelijkheid om een paar dagen weg te gaan. Maar ook een vergoeding van de parkeerkosten en vanaf 2020 een gratis Dordtpas met een tegoed van 60 euro. Dit staat in het Raadsvoorstel voor de ondersteuning van mantelzorgers 2019-2022.

Om deze extra voorzieningen te bekostigen, trekt het college 150.000 euro extra uit en wordt de hoogte van de mantelzorgwaardering in 2019 aangepast. Deze gaat van 200 naar 100 euro. Vanaf 2020 gaat de waardering over in de Dordtpas.

Sinds 2015 is het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers een wettelijke taak voor gemeenten. In de afgelopen jaren heeft de gemeente in samenwerking met MEE Plus Dordrecht een uitgebreid en divers ondersteuningsaanbod opgezet. Steeds meer mantelzorgers maken gebruik van dit aanbod. Door de contacten met de Dordtse mantelzorgers hebben gemeente en MEE Plus beter inzicht gekregen in de ondersteuningsbehoeften. Mede op basis hiervan heeft de gemeente het beleid aangepast.