Gemeente Dordrecht ondertekent ‘City Deal’ om natuurlijk kapitaal in beeld te brengen

Het RIVM gaat samen met gemeenten aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in kaart te brengen. Dit is vastgelegd in de City deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’. Ook de gemeente Dordrecht werkt hieraan mee.

Wethouder Rinette Reynvaan ondertekende de City deal tijdens de Europese conferentie ‘Evidence-based policy making for sustainable cities’ in Utrecht. Tijdens deze conferentie presenteerde de Europese Commissie een beoordelingskader waarmee steden de waarde van ecosystemen kunnen meewegen bij stedelijke ontwikkeling.

Deze City Deal biedt Dordrecht:
-Een nationaal podium om kennis en ervaring te delen op de economische en ecologische waarde van groen in de stad (TEEB-stad);
-Gebruik te maken van de ‘Atlas Natuurlijk Kapitaal’ in het kader van de natuurlijke hulpbronnen;
-Intensivering en uitbreiding van ambtelijke en bestuurlijke contacten op regionaal en nationaal niveau voor groen.

Dankzij de samenwerking wordt voor gemeenten en inwoners duidelijk hoe natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Het biedt onder andere een rekentool waarmee een indicatie gegeven kan worden van de (economische) waarden die uit het openbaar groen / natuur voortvloeien. Het versterkt de samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers, hydrologen, civieltechnici, ecologen, milieu- en gezondheidsdeskundigen in planprocessen.

Dit artikel delen