Met de oprichting van de coöperatie Centrum slaan de ondernemers, eigenaren en de gemeente de handen ineen om het centrum van Papendrecht aantrekkelijker en bruisender te maken. Elders in het land wordt wel vaker samengewerkt in een centrumgebied. In Papendrecht is er gekozen voor een zwaardere samenwerking, namelijk deelname aan een coöperatie.

“Met een deel van de opbrengsten uit de BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) en een gemeentelijke bijdrage zijn we in staat om het verschil te maken. En dat zijn we ook verplicht aan onze achterban: de inwoners en ondernemers van Papendrecht” , aldus Fred Lingen, voorzitter van het coöperatiebestuur. Eerder is uit de BedrijvenInvesteringsZone-gelden al het (eerste twee uur) gratis parkeren onder het centrum gerealiseerd.

De Vereniging Vastgoedeigenaren Papendrecht Centrum, De Vereniging Winkelcentrum De Meent en de gemeente Papendrecht zijn de oprichters van de Coöperatie Centrum. De coöperatie is opgericht om het centrum beter te laten functioneren en aantrekkelijker te maken voor ondernemers en inwoners van Papendrecht. De coöperatie beschikt gedurende 4 jaar over een deel van de opbrengsten van de BedrijvenInvesteringsZone en over een gemeentelijke bijdrage. De komende periode gaat de coöperatie in gesprek met ondernemers en eigenaren om vooral de koers te bepalen en verbetervoorstellen te ontwikkelen.