Gemeente Sliedrecht zoekt kandidaten voor gemeentepenning

Op 7 december 2016 is het weer Landelijke Vrijwilligersdag. Ter gelegenheid hiervan reikt de gemeente Sliedrecht op die dag de Sliedrechtse gemeentepenning uit aan personen die zich jarenlang hebben ingezet voor een vereniging, organisatie, stichting of die zich op een andere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers en vindt het belangrijk om haar waardering voor vrijwilligers te tonen. De gemeente zoekt daarom kandidaten die voor deze Sliedrechtse gemeentepenning in aanmerking komen en roept iedereen op kandidaten aan te melden.

De gemeentepenning kan worden toegekend aan personen die zich individueel of in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners. Deze inzet moet vrijwillig en gedurende een langere tijd zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van een kortere periode van inzet als een persoon op meerdere terreinen binnen de Sliedrechtse samenleving actief is en/of de verdienste een buitengewoon karakter heeft.

Wethouder Hanny Visser is trots op de vele Sliedrechtse vrijwilligers: ” Door de inzet van vele vrijwilligers is Sliedrecht een dorp waar we trots op kunnen zijn. Met de hulp van vrijwilligers worden vele extra activiteiten mogelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen minder eenzaam zijn. Het geeft mensen extra vrienden en bekenden, die ook nog eens iets voor je over hebben. Maar het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er gesport kan worden, de website van de vereniging wordt bijgehouden en dat ouderen buiten komen. Het geeft veel gezelligheid en enthousiasme in sportkantines, kerken, verpleeghuizen en andere plaatsen waar mensen samen komen. Kortom: zij zijn onmisbaar. Met de gemeentepenning willen we hiervoor onze waardering laten blijken en laten zien dat we trots op ze zijn.”

De toekenning van een gemeentepenning vindt plaats door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Aanvraagformulieren kunnen telefonisch worden aangevraagd bij mevrouw M. Broenink, telefoonnummer 0184-49 5815 of via een email naar m.broenink@sliedrecht.nl

Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 10 oktober 2016.

Dit artikel delen