Gemeente vervangt asfalt Galileïlaan in Sterrenburg

Het asfalt van de Galileïlaan in Dordrecht verkeert in slechte staat. De gemeente vernieuwt daarom het wegdek zodat het weer 25 jaar meekan. De werkzaamheden zijn op maandag 5 september begonnen.

De gemeente Dordrecht vernieuwt het asfalt van de Galileïlaan tussen de spoortunnel en de kruising met de Planetenlaan/Keplerweg. De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de bovenste asfaltlagen, het leggen van nieuwe trottoirbanden, het asfalteren van de rijbaan en het fietspad en het herstraten van de trottoirs. Ook brengt de aannemer nieuwe geleiders aan tussen het fietspad en de rijbaan.

De Galileïlaan is een van de drukste verkeersroutes van Dordrecht. Om die reden worden de werkzaamheden in een korte periode uitgevoerd. Dat betekent dat de aannemer ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend zal werken. U kunt hier (geluids)overlast van ondervinden. De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken.

Het is de bedoeling dat het werk op 2 oktober klaar is. Voor het autoverkeer blijft tijdens het werk één rijbaan beschikbaar. Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding.

Dit artikel delen